top of page
co nabizim

S čím se na mě můžete obrátit

  • potýkáte se s náročnou životní situací nebo krizí

  • zažíváte problémy ve vztazích

  • trpíte depresí

  • trápí Vás úzkosti nebo panické stavy

  • pociťujete vyhoření

  • vyrovnáváte se s traumatickým zážitkem

  • učíte se žít se ztrátou

  • trápí Vás psychosomatické obtíže

  • potřebujete udělat změnu nebo stojíte před obtížným rozhodnutím

  • chcete se věnovat svému osobnímu rozvoji

        nebo prožíváte jinak těžké období či psychický stav

 

jak pracuji

Jak pracuji

​​Spolupráce se mnou probíhá formou hodinových setkání zpravidla jednou týdně. Během sezení si naprostou většinu času povídáme. Kromě toho Vám občas mohu nabídnout jemné prožitkové experimenty, práci s tělem, výtvarné techniky, relaxační cvičení apod.

Vycházím z široce uznávaného psychoterapeutického směru zvaného Gestalt. Kladu důraz na přítomný okamžik, který Vám může být vodítkem k uvědomění a porozumění Vašemu prožívání. O Vaší minulost a budoucnosti tedy budeme mluvit většinou ve vztahu k tomu, jak žijete a cítíte se nyní. Podpořím Vás, abyste naslouchali vlastním potřebám a přijímali se takoví, jací jste. Protože právě to bývá nejlepším odrazovým můstkem ke změně či práci na sobě. Povedu Vás k většímu propojení a vyváženosti emocí, myšlení a tělesného prožívání. Opomíjení některé z těchto našich částí totiž velmi často provází psychická nepohoda a někdy i fyzické obtíže. Společně budeme hledat Vaše zdroje sebepodpory, abyste mohli provést a následně udržet změny, které si přejete. Respektuji, že Vy sami znáte sebe a svůj život nejlépe, přesto Vám mohu nabídnout cenný, jiný pohled na něj a nové souvislosti. Efektivní terapii nicméně nemohu zajistit sama. Z Vaší strany vyžaduje především zájem a angažovanost.

Při své práci se řídím etickým kodexem České společnosti pro psychoterapii.

Cena

Cena

Individuální terapie  (50 minut)                                                                                                   700 Kč

Pracuji za přímou úhradu, nespolupracuji se zdravotními pojišťovnami.

Platby probíhají v hotovosti nebo předem převodem na účet.

Kdo jsem

Kdo jsem

Sylva Hampalová (*1984)

V pomáhajících profesích působím přes deset let. Vystudovala jsem obor sociální práce na Karlově univerzitě (Mgr.). V sociálních službách jsem pomáhala lidem řešit jejich obtížné, někdy krizové životní situace. Spolupracovala jsem dosud zejména s lidmi s migrační zkušeností, lidmi s duševním onemocněním, lidmi, kteří se stali oběťmi agrese, a lidmi s trestní minulostí.

Kromě soukromé terapeutické praxe také pracuji jako terapeutka a krizová interventka v Terapeutickém centru Modré dveře, z.s. V současnosti ukončuji 5-letý psychoterapeutický výcvik v Gestalt směru v Institutu pro výcvik v Gestalt terapii. Výcvik je akreditovaný Českou i Evropskou asociací pro psychoterapii (ČAP a EAP) a Evropskou asociací pro Gestalt terapii (EAGT). Pracuji pod supervizí PhDr. Jiřího Drahoty a PhDr., JUDr. Stanislavy Dudové.

Absolvovala jsem kurz krizové intervence (Remedium), z krátkodobých kurzů např. Trauma a disociace (Mgr. Hana Vojtová), Sandplaying (Mgr. Alena Vávrová) nebo Průvodce psychedelickou zkušeností (CZEPS).

CV-fotka míň červená.jpg
kontakt

Kontakt

Terapie probíhá v předem domluvených časech v prostoru Meetina.

Meetina

Ctiradova 508/1

Praha 4 - Nusle, 140 00

Meetina sofa.jpg
Meetina křesla.jpg
Meetina skupina.jpg

Kontaktujte mě pro informaci o aktuálně volných termínech a sjednání prvního setkání.

Podařilo se! Zpráva přijata.

bottom of page